پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

لیست اعضای شورای عالی سیاستگذاری انجمن بانکداران خبره ایران

سياوش نقشينه
سياوش نقشينه
....
دكتر سعيد شيرزادي
دكتر سعيد شيرزادي
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد
سید محمد صدرهاشمی نژاد
سید محمد صدرهاشمی نژاد
رئیس هیات مدیره بانک اقتصاد نوین
کامران بدیعی
کامران بدیعی
عضو شورای سیاست گذاری انجمن بانکداران
محمد بیگدلی
محمد بیگدلی
مدیرعامل بانک ملت
آلبرت بغزیان
آلبرت بغزیان
عضو هیات تجدیدنظر شورای رقابت
سید نصراله ابراهیمی
سید نصراله ابراهیمی
هیات علمی دانشگاه تهران
محمد علی سهمانی
محمد علی سهمانی
مدیرعامل بانک رفاه کارگران
حمید تهرانفر
حمید تهرانفر
مدیرعامل بانک کارآفرین
علی صفرعلی
علی صفرعلی
رئیس هیات مدیره هلدینگ سرمایه گذاری تدبیر
توحید اسدی
توحید اسدی
مشاور عالی مدیرعامل بانک ملت
امیر حسن قربانی
امیر حسن قربانی
دبیر کل انجمن بانکداران
حسین محمد پور زرندی
حسین محمد پور زرندی
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
فریدون جلیلی
فریدون جلیلی
وکیل پایه یک دادگستری

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0