پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بیانیه ماموریت

انجمن بانکداران خبره ایران، انجمنی حرفه ای، مستقل، غیرانتفاعی و غیر سیاسی است که ماموریت های زیر را دنبال می کند.

 • رشد و بالندگی اعضا به عنوان اصلی ترین سرمایه انجمن
 • کمک به اعتلای حرفه ای بانکداری از راه آموزش، پژوهش، ارتقای دانش و مهارت فعالان حرفه
 • هماهنگی و تعامل اعضا با بانک ها و نهادهای اقتصادی جهت ارتقای کیفیت خدمات
 •  اعطای معتبرترین مدارک حرفه ای ایران

ماموریت انجمن

   این انجمن با تکیه بر تخصص و تجربه حرفه ای اعضاء در جهت خلق خدمات و روش های نوین با تأثیر مستمر در بهبود نظام بانکی و روشهای بانکداری سازنده بمنظور ارتقاء سیستمهای بانکداری و کمک به دولت و نهادهای اقتصادی در راستای به ثمر رساندن اهداف پیش بینی شده، اقدام خواهد نمود.
 

پیام مؤسسین 

علی رغم تغییرات شگرف دهه اخیرخصوصاً درحوزه اقتصاد و نظام بانکی در جهان و توجه به مطالعات انجام شده از وضع موجود و اهداف انجمن های بانکی موجود که همگی تنها درحوزه ی « سازمانی » بانکی فعالیت دارند و با توجه به درک نیاز کشور به ارتقاء سطح دانش حرفه ای بانکی بر آن شدیم که با تکیه بر تفکر و تخصص شخصیت های حقیقی صاحب نظر و با ایجاد تشکل حرفه ای در قالب تاسیس « انجمن بانکداران خبره ایران » به این نیاز پاسخ دهیم . این انجمن با همت والای مؤسسین که همگی از خبرگان پولی و بانکی کشور بوده و هر یک منشأ خدمات ارزنده ای به نظام بانکی کشور و بانکداری بین المللی می باشند در شرف تاسیس است. رویکرد این انجمن صرفاً جذب شخصیت های حقوقی بانک ها نبوده و هدف استفاده از تفکر خبرگان حوزه بانکی می باشد. در سال « اقتصاد مقاومتی تولید - اشتغال » یاری کلیه دست اندرکاران بانکداری حرفه ای را جهت تحقق اهداف این انجمن و ایجاد انجمنی تخصصی را انتظار داریم.
 

چشم انداز

معتبرترین مرجع حرفه ای جهت پاسخگویی و تامین نیازهای علمی و عملی اعضاء و تحول جامعه بانکداری به اتکاء تجارب و تخصص موجود در انجمن و حمایت از رشد اقتصادی و بانکداری در کشور و جامعه جهانی اهداف انجمن بانکداران خبره ایران

 • فراهم آوردن وسایل مشارکت همه جانبه تمامی افراد صلاحیت دار در تعیین سرنوشت حرفه بانکداری و علوم بانکی
 •  سعی و اهتمام در جهت نشان دادن نقش اساسی و اصولی حرفه بانکداری در اقتصاد کشور
 • استفاده از فنون و تجارب پیشرفته حرفه بانکداری در دنیا با توجه به اهداف اسلامی و میهنی و با رعایت قانون جمهوری اسلامی ایران به منظور بالا بردن سطح معلومات بانکی
 • همفکری در وضع اصول ، قواعد و ضوابط بانکی و بانکداری با رعایت مقررات و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران
 • تقویت روح پژوهش و نوآوری و ابتکار در زمینه های علمی و عملی حرفه ای بانکداری
 •  بررسی و حل مسائل و مشکلات مرتبط با حرفه در سطح کشور و ارائه پیشنهادهای مقتضی در این زمینه و ارائه مشاوره های لازم به دولت، مراجع قانونگذار و سایر سازمان ها در صورت ارجاع
 •  ایجاد امکانات آموزشی لازم در جهت ارتقاء سطح دانش افراد در حرفه بانکداری
 • ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از اعضاء در اجرای اصول و ضوابط حرفه بانکداری
 • برقراری آیین رفتاری و موازین حرفه ای و نظارت بر عملکرد اعضا
 • همفکری در انتخاب خبرگان جهت اداره بانکداری کشو ر
 •  ایجاد و برقراری ارتباط صحیح و منطقی رفتاری و حرفه ای بین اعضاء

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0